Enllaços

Enllaços d’interès

Federació Catalana D'entitats Corals
Les finalitats essencials de la FCEC seran les d’impulsar i coordinar les activitats de tipus col·lectiu i representatiu de les entitats federades, d’assessorar-les i orientar-les en tots els aspectes relatius a llur vida musical i institucional, de promoure i ajudar la creació de noves entitats corals, realitzar activitats formatives i creatives de música coral i editar i difondre material formatiu i divulgatiu. La FCEC prestarà sempre especial atenció als continguts sociològics i humanístics de la música coral en general i, en particular, a les peculiaritats i necessitats del cant coral a Catalunya (artc. 2 dels estatuts).


Llista de correu CentreCoral
CentreCoral és una llista de correu sobre el tema del cant coral, a l’estil de les que funcionen en molts altres països, però en català. Està allotjada en el servidor de llistes de correu eListas.net i això li dóna potència, rapidesa i estabilitat. a la pàgina web http://centrecoral.org hi ha dipositat tot el material "no fungible" que passa per la llista. Aquesta llista ens permet estar més en contacte entre nosaltres, passar-nos notícies, opinions, intercanvi de material (partitures, midis, mp3, etc.), ofertes i demandes, agenda de cursos i concerts, etc., etc. És totalment gratuïta i a canvi rebràs en el teu correu electrònic tots els missatges enviats a la llista. I tots els que tu enviïs, els rebrà també tothom.